MÁY CHẾ BIẾN GỖ SH WOOD
HOLD VIỆT NAM

Máy CNC Hold HE61L
Máy cưa Hold MJ320M
Máy cưa Hold HP330
Máy dán cạnh Hold HD610
Máy CNC Hold HE5LASCP
Máy CNC Hold HE61L
Máy CNC Hold HK40L
Máy dán cạnh Hold HD620
Máy dán cạnh Hold HD621
Máy dán vát Hold 45 độ
Máy dán Hold HD610
Máy cưa Hold MJ320M
Máy cưa Hold HP330G
Máy cưa Hold HP280Q
Máy cưa Hold HP280C
Máy cưa Hold MJ320DK
Máy cưa Hold HP330L